Vítej poutníku,
stanul jsi na prahu nebezpečného kraje plného dobrodružství a tajemství, kterému nikdo neřekne jinak než Divočina.

A ač se Divočina rozléhá za pohraníčím lidmi obývaných městských států, věz že tvé oči právě spatřili skutečné srdce světa zvaného Archeon. Je to nádherný a divoký kraj zahalený tajemstvím stejně, jako mlhy Dračího vrchu halí zkamenělinu prstarého draka Sarunthazniraa, jehož tisícíletý spánek se pomalu blíží ke konci.

Vydej se vstříct cestě poznání, dobrodružství a udatných činů! Je to cesta nebezpečná, na jejímž konci čeká věčná sláva nebo smrt a zapomnění.

Stvořil jsem svět, aby byl krásný a dokonalý. Když pochopíte, co to znamená, stanete se moudrými. Stvořil jsem člověka jako poutníka, který prochází svým životem jako cestou, proto nezůstávej v pohodlí svého domu a vykroč. To je mé jediné přikázání. Vše ostatní je již připraveno. Proto vám říkám, že svět byl stvořen jako krásný a dokonalý.
Nápis pod sochou Putujícího boha v rozpadlé svatyni Andarienovi poslední cesty

Divočna

Banner3 3 bw dobes_o