Tag: Divočina

Results

  • Home Page

    Vítej poutníku, stanul jsi na prahu nebezpečného kraje plného dobrodružství a tajemství, kterému nikdo neřekne jinak než [[Divočina | Divočina]]. A ač se [[Divočina | Divočina]] rozléhá za pohraníčím lidmi obývaných městských států, věz že tvé oči pr …

  • Divočina

    Divočina je obecný název pro rozsáhlý kraj, rozléhající se do daleka východně za Pohraničím, za stěnami vysokého pohoří Tergos. Mudrcové západu se na základě dochovaných záznamů shodují, že divočina je díky vysokému středovému pohoří Erxaros (z původní …