Nishue

Novicka z chrámu Téry, uvězněna v černém Taseranském zrcadle v Xar Zulov hrobce.

Description:

Nishue je novicka v chrámu bohyně Téry.

Od mládí pronásledovaná podivnými sny a vizemi, vstoupila do chrámu aby nalezla odpovědi. Matka představená ji postupně připravovala na porozumění svému osudu, ale činila tak po malých krůčcích, podle toho jak byla netrpělivá Nishue připravená.

Bio:

Nishue přišla do chrámu jako mladé děvče pronásledovaná podivnými vizemi. Mnoho let se připravovala porozumět jak svému osudu jak službě bohyně Téry.

Jedné noci dorazili chrámu hrdinové, patrající po stopách jež souvisely s hrbkou temného licha Xar-Zula. V chrámu přečkali několik nocí, než ošetřili svá zranění a než s pomocí chrámové knihovny a matky představené nalezli to co hledali.

Toho dne kdy odešli zmizela i Nushue, hnaná dalekým voláním jež ji táhklo k porozumění svého osudu. Nedbala varovných znamení znamení ani rad matky představených, že ještě není připravená na tuto cestu vstoupit.

Upadla pod moc prastaré kledby, uvězněná v černém Taseranském zrcadle, čeká na svou záchranu.

Nishue

Divočna Bajo